Opći uvjeti najma plovila

Tvrtka Euroyacht d.o.o specijalizirana je za pružanje usluga aktivnog nautičkog rekreacijskog odmora i, oslanjajući se na opće uvjete (niže navedene), pruža korisnicima višednevnu uslugu smještaja na komercijalnim plovilima u svrhu odmora i rekreacije.
Opći uvjeti najma sastavni su dio ugovora s agencijom, kao i najma koji je izravno dogovoren s nama, ili posredno s našim partnerima agencijama.

CIJENA NAJMA

Cijena najma uključuje najam jahte s opremom. Luka, registracija i bilo koje druge takse, kao i troškovi goriva, nisu uključeni. Jahtu je moguće koristiti tek nakon pravilno izvršene uplate. Ako dođe do značajnih pogrešaka prilikom izračuna najma prema važećem cjeniku, obje strane imaju pravo ispraviti te pogreške bez narušavanja valjanosti ugovora samog.

PLANOVI PLAĆANJA

 • 50% u roku od 7 dana od pismene potvrde rezervacije

 • preostalih 50% najkasnije 30 dana/mjesec od početka najma ili ako je drukčije definirano u ugovoru

UVJETI OTKAZIVANJA

Ako najmodavac iz bilo kojeg razloga odustane od najma, može u prethodnom dogovoru s davateljem najma prenijeti svoja prava i obveze na drugu osobu. Ako to ne učini, troškovi otkazivanja izračunavaju se na sljedeći način

 • za otkazivanje do dva mjeseca prije početka usluge, EY naplaćuje 30% ukupne cijene. Preostali novac vraća se Klijentu na teret primatelja.
 • za otkazivanje do mjesec dana prije početka korištenja usluge, EY naplaćuje 50% ukupne cijene. Preostali novac vraća se Klijentu na teret primatelja.
 • za otkazivanje unutar jednog mjeseca prije početka usluge, EY naplaćuje 100% ukupne cijene.
 • za otkazivanje nakon preuzimanja jahte, EY zadržava 100% ukupne cijene i naplaćuje Klijentu sve troškove koji mogu nastati zbog odustajanja.

OPĆI DUŽNOSTI

Najmodavac ili vođa jahte izjavljuje da posjeduje sve navigacijske vještine i posjeduje valjanu potvrdu za vođenje jahte na otvorenom moru, kao i potvrdu za upotrebu VHF radija. Ako upravitelj baze dođe do zaključka da vođa jahte nema potrebne vještine i znanje, ima pravo zabraniti jahti napuštanje luke. Najmodavac je dužan rukovati jahtom s opremom i inventarom pažljivo i savjesno. Obavezan je ploviti unutar teritorijalnih voda Republike Hrvatske (iznimke su predmet posebnog pisanog odobrenja, zabrana podnajma jahte ili njezino iznajmljivanje trećim osobama, zabrana sudjelovanja u natjecateljskim regatama bez pisanog odobrenja najmodavca. Osim toga, obavezan je ne koristiti jahtu u komercijalne svrhe, ne unositi na brod neprijavljene ili zabranjene predmete, ne ploviti noću pri nesigurnim vremenskim uvjetima, niti u područjima koja su zabranjena za plovidbu, ne ukrcavati više osoba nego što je prijavljeno na popisu posade, poštovati javna pravila, naredbe i zakone. Najmodavac preuzima odgovornost za posljedice nepoštivanja svojih obveza. U slučaju oštećenja jahte ili njezine opreme, najmodavac je dužan odmah obavijestiti najmodavca putem jednog od telefonskih brojeva navedenih u inventarskom popisu. Najmodavac je dužan ukloniti oštećenje ili kvar nakon obavijesti. Ako oštećenje ukloni u roku od 48 sati, najmodavac nema pravo tražiti nikakvu nadoknadu. Za oštećenja koja su nastala kao posljedica normalnog trošenja jahte i njezine opreme, najmodavac može snositi troškove popravka do iznosa od 100,00EUR i biti refundiran od najmodavca uz predočenje računa. U tom slučaju najmodavac je dužan predočiti i zamijenjene dijelove. Najmodavac je dužan bez odgode obavijestiti nadležne vlasti i najmodavca ako jahta ili njena oprema nedostaje, ako daljnja navigacija nije moguća i u slučaju da je jahta raspoložena, nagradila ili ako daljnja navigacija bude zabranjena od strane vlasti ili trećih strana. U slučaju štete, najmodavac je dužan prijaviti događaj nadležnom lučkom kapetaniji i sastaviti zapisnik (tijek događaja, procjena štete) za osiguravajuće društvo.

Dužan je i obavijestiti davatelja najma o događaju što je prije moguće. Najmoprimac je dužan voditi privatnu evidenciju koja će se predočiti u slučaju štete. Ako najmoprimac ne postupi prema navedenim obvezama, može biti u potpunosti teretan za nastalu štetu i također može snositi kaznenu odgovornost. Za činjenja i propuste najmoprimca koji rezultiraju materijalnim i kaznenim posljedicama davatelju najma prema trećim stranama, najmoprimac je dužan nadoknaditi troškove. Ako je daljnja plovidba iz nekog razloga nemoguća ili kašnjenje iskrcavanja neizbježno, najmoprimac je dužan obavijestiti upravitelja baze kako bi primio detaljne upute. Davatelj najma osigurava sve potrebne dozvole i certifikate za navigaciju.

PREUZIMANJE JAHTA

Jahta će biti potpuno opremljena, s punim rezervoarima goriva i vode, čista i suha, a isto se stanje očekuje prilikom vraćanja plovila. Jahte su stavljene na raspolaganje najmoprimcu u dogovoreno vrijeme, na dogovorenom mjestu. Najmoprimac provjerava i potvrđuje stanje jahte i opreme prema popisima inventara davatelja najma, koje potpisuju obje strane. Popis inventara sastavni je dio ugovora o najmu, a u njemu sadržane odredbe obvezuju obje strane. Preuzimanje jahte potvrđuje utvrđeno stanje izvan svake sumnje. Najmoprimac je dužan odmah nakon napuštanja luke provjeriti nautičku opremu. Ako pronađe bilo kakav nedostatak, najmoprimac je dužan vratiti se u luku, prijaviti ga i otkloniti. Ako to ne učini, primjenjuje se sljedeće pravilo za plovilo "predano u red". Eventualni pokriveni nedostaci plovila ili njegove opreme koji nisu mogli biti poznati davatelju najma u trenutku predaje, kao i nedostaci koji bi mogli nastati nakon preuzimanja, ne daju najmoprimcu pravo na smanjenje cijene najma. Ako najmoprimac ne preuzme jahtu u roku od 48 sati, davatelj najma ovlašten je da odustane od ugovora. U slučaju da davatelj najma nije u mogućnosti staviti dogovorenu jahtu na raspolaganje najmoprimcu, može pružiti drugu, barem identičnu.

Ako to nije moguće, najmoprimcu se može ponuditi odgovarajući smještaj i pansion za dane čekanja. Najmoprimac ima pravo zatražiti povrat naknade za najam za dane kada nije koristio plovilo.

Ako davatelj najma nije u mogućnosti staviti na raspolaganje identičnu ili bolju jahtu najmoprimcu unutar 24 sata nakon dogovorenog vremena, najmoprimac ima pravo odustati od ugovora i zatražiti povrat naknade za najam. Isključena je svaka druga naknada (npr. putni troškovi, putni bonusi). Ako su dijelovi opreme oštećeni ili izgubljeni u prethodnom najmu bez znanja davatelja najma, najmoprimac nema pravo odustati od ugovora ili tražiti smanjenje najamnine ako sigurna plovidba nije onemogućena.

DOKUMENTI O JAHTI

Ovdje potvrđujem da sam primio ovjerene dokumente o jahti, fotokopiju dozvole jahte. Nadalje, prihvaćam odgovornost za vraćanje ovih dokumenata u ured Euro Yacht d.o.o. Nepridržavanje će rezultirati naknadom od 100,00 € koju sam obvezan platiti.

POVRATAK JAHTA

Najmoprimac vraća jahtu na dogovoreno mjesto, u dogovoreno vrijeme, uredno i čisto, s punim spremnikom goriva. Pri vraćanju jahte slijedi još jedna provjera inventara i potpisivanje popisa za provjeru. Najmoprimac je dužan prijaviti pronađene nedostatke i oštećenja, ako ih ima. Oštećenja donjeg dijela jahte podliježu pregledu jahte (njezinom podizanju) za što najmoprimac snosi troškove. Ako je dogovoreno vrijeme povratka prekoračeno zbog lošeg vremena, najmoprimac snosi sve troškove koji su nastali davatelju najma. Stoga se savjetuje pažljivo planiranje rute. Savjetuje se povratak u bazu u večernjim satima prije odjave. Svako produljenje dogovorenog vremena odjave moguće je samo uz pismenu suglasnost davatelja najma. Ako se vrijeme povratka prekorači ili se jahta vrati u luku drugu od dogovorene, najmoprimac će platiti jednu dnevnu najamninu uz dodatne troškove koji su se pojavili za davatelja najma zbog kašnjenja povratka jahte, za svaki početi kalendar dan kašnjenja. Svaka 3 sata kašnjenja povratka jahte naplaćuje se kao poludnevna najamnina. U slučaju kašnjenja u povratku plovila, davatelj najma osigurava ronioca za pregled donjeg dijela trupa, a troškovi padaju na teret najmoprimca. Najmoprimac je odgovoran za vraćanje dokumenata plovila (dozvola, registracija itd.) I drugih dodataka iz fascikla brodskih papira (popis ureda lučkog kapetana i slično). Do trenutka kada se jahta redovito provjerava, smatra se da ju je koristio najmoprimac.

KAUCIJA

Kaucija se polaže u GOTOVINI ili kreditnim karticama pri dolasku (VISA ili MASTERCARD). Kaucija se u cijelosti vraća nakon povratka plovila bez oštećenja, s punim rezervoarom goriva, u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu. Najmoprimac je odgovoran za izgubljene ili oštećene dijelove jahte ili njezine opreme, kao i za vlastite ili tuđe pogreške koje uzrokuju oštećenja i troškove njihova uklanjanja, odnosno, ukratko, za stanje popisa za provjeru. U tom slučaju najmodavac će zadržati iznosa koji odgovara troškovima nabave ili popravka opreme ili plovila iz sigurnosne polog. Kaucija ne ograničava odgovornost najmoprimca, što znači da ako šteta nanijeta od strane najmoprimca premašuje 1.600 € (ili iznos sigurnosnog pologa) i utvrdi lučki kapetan ili osiguravajuće društvo da je najmoprimac namjerno prouzrokovao štetu ili izuzetnom nepažnjom (bio pijan kada se nesreća dogodila), tada osiguravajuće društvo neće pokriti štetu, već će štetu u potpunosti nadoknaditi najmoprimac, čak i ako premašuje iznos sigurnosnog pologa.

Kaucija za ELAN JAHTU

 • ELAN 40 - 1.800,00 EUR
 • ELAN 45 - 2.000,00 EUR
 • ELAN 45.1 - 2.200,00 EUR
 • ELAN 50 - 2.500,00 EUR

Kaucija za LAGOON KATAMARANE

 • Lagoon 450F - 3.000,00 EUR
 • Lagoon 42 - 2.800,00 EUR
 • Lagoon 40 - 2.800,00 EUR

Umjesto redovite kaucije, najmoprimac može odabrati opciju osiguranja od štete uz uvjet da se najmodavac obavijesti najmanje tjedan dana prije početka najma.

OSIGURANJE OD ŠTETE

Je nepovratni iznos koji se plaća na bankovni račun Euro Yacht d.o.o., na licu mjesta putem kreditne kartice ili gotovine (euro). Kada je plaćeno osiguranje od štete, nije obavezno ostaviti punu kauciju za sigurnost.
Osiguranje od štete ne uključuje troškove goriva, začepljeni WC
(naknada u gotovini 100,00€/WC), nemar, vandalizam, gubitak gumenjaka, gubitak vanbrodskog motora, gubitak sidra i lanca, poderana jedra (zbog nemara) i oštećenja gennakera.

Osiguranje od štete nije dostupno za najam na regati i Lagoon katamaranima!

Osiguranje od štete za ELAN JAHTU

 • ELAN 40 - 300,00 EUR nepovratno + 500,00€ povratno
 • ELAN 45/45.1 - 350,00 EUR nepovratno + 600,00€ povratno
 • ELAN 50 - EUR 400,00 nepovratno + 700,00€ povratno

OSIGURANJE

Trup, jarbol, strojevi i oprema su osigurani. Osiguranje uključuje pokriće sudara, sudara, onečišćenja uljem i izvlačenja jahte iz mora. Osobe na brodu su osigurane. Namjerno prouzročeni šteti ili šteti uzrokovani grubim nemarom isključeni su. U slučaju štete koja nije pokrivena ili prihvaćena od strane osiguranja, najmoprimac je obavezan snositi troškove prema važećim uvjetima za trup i strojeve, do punog iznosa štete. U slučaju grubog nemara i / ili gubitka jednog ili više dijelova opreme, najmoprimac snosi troškove u punom iznosu nastale štete.

Štete pokrivene premijama koje nisu prijavljene osiguravajućem društvu odmah neće biti priznate prema općim uvjetima osiguranja. U tom slučaju najmoprimac je osobno odgovoran za cijeli iznos štete nastale neprijavljivanjem ili kašnjenjem prijavljivanja štete. Šteta na jedrima nije osigurana i u svakom slučaju troškovi padaju na teret najmoprimca, osim u slučajevima kada je oštećenje jedara rezultat normalnog trošenja ili su jedra pohabana zbog loma jarbola. Šteta na motoru uzrokovana nedostatkom ulja također nije pokrivena osiguranjem. Stoga je najmoprimac dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja u motoru.

PRIGOVORI

U obzir će se uzeti samo pismeni prigovori potpisani obje strane i podneseni odmah nakon povratka i predaje plovila.

DODACI UGOVORU

Ugovori između najmodavca i najmoprimca relevantni su samo ako ih je odobrila tvrtka EURO YACHT d.o.o. u pisanom obliku.

ARBITRAŽA

U slučaju nesuglasica, strane će pokušati pronaći prijateljsko i za obje strane prihvatljivo rješenje. Ako se sukob ili nesporazum ne mogu riješiti na taj način, sud u Zagrebu bit će nadležan sud, primjenjujući hrvatsko pravo.